SCHOORL – Toneel Enzo is genomineerd in de campagne ‘Help Nederland vooruit’ van ING. De bank wil buurtinitiatieven die Nederland sterker maken belonen.

Nog tot en met zondag 10 februari kan gestemd worden op www.helpnederlandvooruit.nl. Hoe meer stemmen de toneelclub ophaalt, des te hoger het bedrag dat gewonnen kan worden.

Toneel ENZO is ontstaan door bonte middagen op zomerkamp. Bij de start waren er tien kinderen en slechts twee vrijwilligers; inmiddels zijn dat er respectievelijk eenendertig en rond de twintig, jong en oud. Het geeft de oudere vrijwilligers veel positieve energie om met kinderen te werken.

Inkomsten worden vergaard door rommelmarkten te organiseren. Met een donatie kan Toneel Enzo onder meer kleding en decorstukken aanschaffen. Ook is een bijdrage aan het jaarlijkse toneelkamp zeer welkom.