Gemeente Heiloo gaat bij woningbouwplannen voortaan meer kijken naar de vraag van kopers en huurders. Dat staat in de nieuwe Woonvisie, die het college tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 4 februari om 20.00 uur voorstelt aan de gemeenteraad.

De nieuwe Woonvisie houdt in, dat er per woningbouwproject meer ‘op maat’ wordt gebouwd. Het college stelt voor om de vaste verdeelsleutel van 40-30-30 (40% sociale woningen huur en koop, 30% middeldure koopwoningen en 30% duurdere woningen) los te laten, om beter op de vraag uit de markt aan te sluiten. De prestatieafspraken met Kennemer Wonen blijven bestaan.

Wethouder Rob Opdam:

“We zorgen er nog steeds voor dat het afgesproken aantal sociale huurwoningen gerealiseerd wordt.”

Zoals blijkt uit ingezonden brieven in de Uitkijkpost van zowel woensdag 23 als 30 januari is het woningaanbod van betaalbare woningen voor met name jongeren (starters) en senioren iets dat de gemoederen in het dorp flink bezighoudt.