Ook dit jaar organiseert Postzegelvereniging “Castricum” weer haar jaarlijkse postzegel (ruil)- beurs en wel op zondag 17 februari a.s. van 10.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis de Kern, Overtoom 15, 1901 EW te Castricum.

Eigen leden, handelaren en verzamelaars uit alle delen van het land bieden een grote verscheidenheid aan kwalitatief goed filatelistisch materiaal aan. Ook zijn er de nodige dubbeltjesboeken aanwezig. Natuurlijk kan er ook volop geruild worden in een aparte ruilhoek. Bezoekers vinden deze beurs al jaren de gezelligste in de regio. De beurs is geopend voor iedere verzamelaar van postzegels, post(waarde) stukken, ansichtkaarten, en dergelijke. De toegang is gratis.

Het bestuur verschaft informatie over het verzamelen van postzegels en de voordelen van een lidmaatschap voor nog niet georganiseerde verzamelaars. Ex-verzamelaars en erfgenamen, die een verzameling willen verkopen kunnen zich gratis laten adviseren op welke wijze dit het beste kan geschieden. Van deze mogelijkheid werd vorig jaar veel gebruik gemaakt.

Jeugdige verzamelaars kunnen gratis postzegels uitzoeken uit een grote partij door senior leden beschikbaar gestelde zegels. Parkeren kan onder andere in de parkeergarage onder het Bakkerspleintje (gratis) op korte afstand van Dorpshuis de Kern.