Wethouder Ron de Haan (Sport) is op zoek naar €417.000. Met dat bedrag heeft Castricum eind 2022 een nieuw overdekt zwembad op sportpark Noord-End en kan het huidige zwembad De Witte Brug dicht.

De ruim 4 ton komt bovenop de €568.000 euro die de gemeente al jaarlijks op het zwembad bijlegt. Inclusief aanpassingen aan het sportpark en omgeving zijn de investeringskosten voor het nieuwe zwembad voor de gemeente begroot op €14.950.000.

Voor dat geld kan op sportpark Noord-End een duurzaam, all-electric zwemaccommodatie verrijzen, voorbestemd om uit te groeien tot een multifunctioneel (zwem)sportcomplex met in- en outdoorfaciliteiten. Het College van B en W heeft woensdag 20 februari het dossier vrijgegeven. De gemeenteraad praat er in maart over.

“Dichterbij een plek waar sport, gezondheid en onderwijs elkaar ontmoeten zijn we nog niet geweest”, meent de wethouder. Op Noord-End zijn twee locaties voorhanden: veld 2 of veld 5 van FC Castricum. Voor de zomer van 2019 moet het geld gevonden zijn, want in juni geeft de raad richting aan de gemeentebegroting voor 2020 en latere jaren. De wethouder wil met inwoners, verenigingen en de lokale sport- en onderwijswereld “in gesprek” over de mogelijkheden.

De Witte Brug – uit 1973 – is verouderd. In 1988 werd het gebouw door brand getroffen en vervolgens weer opgebouwd. Het bezoekersaantal schommelt tegenwoordig rond 120.000 per jaar. Een nieuw bad, iets groter dan het huidige en geschikt voor zwem- en waterpolowedstrijden, moet de bezoekers die De Witte Brug in de laatste jaren is kwijtgeraakt zien terug te winnen. De sauna, gemiddeld bezocht door 2000 bezoekers per jaar, keert in de nieuwe configuratie niet terug.

De Haan roept hulp in om te komen tot een gedegen keuze voor de definitieve locatie. In sporthal De Bloemen wordt een informatiecentrum ingericht. Inwoners, sportverenigingen, het Jac. P. Thijsse College en omwonenden van Noord-End kunnen zich de komende maanden uitspreken over de locaties die zijn aangedragen. “Suggesties om het tekort te dichten zijn ook welkom”, glimlacht de wethouder. Ook de initiatiefgroep Nieuw Zwembad, met onder meer de zwembadmanager en bestuursleden van zwembad De Witte Brug, wordt in de uitwerking betrokken. Het Platform Sport is om advies gevraagd.