Na drie prachtige uitvoeringen met verschillende koren heeft dirigente Marieke Zondervan ervoor gekozen dit jaar een projectkoor samen te stellen voor de uitvoering van een eigentijdse versie van The Passion. Voor dit projectkoor worden leden gezocht (vanaf 12 jaar).

The Passion zal worden uitgevoerd op zaterdagavond 13 april in de Agathakerk in Beverwijk en op zondagmiddag 14 april in de R.K. Pancratiuskerk in Castricum. Er zijn zeven repetities op vrijdagavond om 19.30 uur. De eerste repetitie is 1 maart 2019.

Van de deelnemers wordt een bijdrage van 20 euro gevraagd. Zangers en zangeressen die graag mee willen zingen worden uitgenodigd zich vóór 22 februari op te geven op e-mailadres: passion-project@hotmail.com. Hier is ook alle overige informatie te verkrijgen.