In Heiloo en omgeving is de werkwijze GroenSpoor ontwikkeld om tot ‘verlangenverstrengeling’ te komen tussen groene wensen en andere opgaven in de gemeente.

Meer en gevarieerder groen kan namelijk niet alleen bijdragen aan de biodiversiteit, maar ook aan de gezondheid en het welzijn van mensen door opname van overtollig regenwater en fijnstof. Het zorgt voor burgerparticipatie en een mooie groene leefomgeving. Deze ‘verlangenverstrengeling’ leverde mooie resultaten op, zoals een verbinding tussen de landgoederen Willibrordus (GGZ-NHN terrein), Ter Coulster en Nijenburg (Natuurmonumenten) en de BioBorders in nieuwbouwwijk Melco (www.degroenereiger.nl).

Bij regionaal GroenSpoor zijn alle gemeenten binnen de regio Alkmaar betrokken: Langedijk, Heerhugowaard, Alkmaar, Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest. Het doel van regionaal GroenSpoor is om (extra) draagvlak voor natuur in en tussen steden te creëren door organisaties en personen te betrekken bij het tot stand komen van een fijnmazig – sociaal – natuurnetwerk. Tijdens interviewrondes zijn de groene wensen en initiatieven in beeld bij gemeenten, terreinbeheerders van natuur- en recreatiegebieden en diverse vrijwilligers met groene initiatieven in de regio. Daarnaast is gezocht naar partners die vanuit andere domeinen groene wensen hebben. Dit heeft een aantal gemeenschappelijke wensen opgeleverd: de groensporen.

GroenSafari

Met de GroenSafari, een bustour door onder andere de BUCH-gemeenten langs de gevonden groensporen, hebben de initiatiefnemers, gemeenten en bedrijven hun groenwensen en de kansen en obstakels die zij ervaren toegelicht.

Naast wethouder Fred Dellemijn en wethouders uit onder meer Castricum en Bergen, ging ook gedeputeerde Adnan Tekin mee op safari. Een greep uit de onderwerpen die bekeken en besproken zijn: Hoe kan de woningbouwopgave in de Zandzoom zo groen mogelijk worden ingevuld? Als we maatregelen moeten nemen in bestaande wijken voor duurzame energie en klimaatadaptatie, hoe pakken we dat dan aan in combinatie met aandacht voor de kansen van groen? Langs wegen en ook op bedrijventerreinen kan meer aandacht zijn voor bloeiende bermen, niet alleen in het belang van bijvoorbeeld insecten, maar juist ook in het kader van een gezond en aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Wat is daar in de regio voor nodig?

Bij verschillenden sporen zijn concrete afspraken gemaakt om met elkaar aan de slag te gaan. Zo is er veel animo om binnen de BUCH-gemeenten meer bloeiende bermen aan te gaan leggen met betrokken inwoners.