De bomenkap voor afslag A9 in Heiloo is opgeschort omdat de kap het leefgebied van marterachtigen en boomvalken te veel aantast.

Een dag na de start van de werkzaamheden werd de bomenkap al stilgelegd. De kap tast namelijk het leefgebied van de beschermde diersoorten te veel aan. De natuur dient daarom nu te worden gecompenseerd. Hoe die compensatie eruitziet, is nog niet bekend.

Komende maandag overlegt het projectteam met de RUD en de projectontwikkelaar over maatregelen. Daarna besluit de RUD over de voortgang van het werk. Tot die tijd ligt de kap in ieder geval stil.

Bron: NH-Nieuws.