De gemeente Uitgeest heeft in nauwe samenspraak met het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer een bestemmingsplan opgesteld voor het voormalig Erfgoedpark De Hoop.

Het ontwerp lag van 2 november t/m 14 december 2018 ter inzage. Het bestemmingsplan, dat iets is aangepast naar aanleiding van twee zienswijzen, wordt op 12 maart besproken in de commissie RO, en op 28 maart in de gemeenteraad.