In de protestantste kerk in Limmen brengt Peter Rijs op maandag 25 februari een muzikale bloemlezing over liederen van het Nieuw Liedfonds rond het thema: ‘Leven in verbondenheid’.

Een titel die uitnodigt en nieuwsgierig maakt, want je kunt je afvragen waar het over gaat. Het liturgisch koor van de Corneliuskerk zingt al twaalf jaar uit het repertoire van het Nieuw Liedfonds van de Dominicusparochie uit Amsterdam. Vaak prachtige liederen met mooie teksten. Elk lied heeft zijn eigen thema en dat maakt het zo bijzonder, want dit materiaal is steeds gecomponeerd vanuit een gedicht met een diepere laag en dat maakt nieuwsgierig.

De muzikale bloemlezing gaat over de diepere betekenis van de tekst in combinatie met muziek. Dit jaar zijn er liederen uitgekozen die aansluiten bij het jaarthema ‘Leven in verbondenheid’. Bij elk muziekstuk is de vraag waarom de componist het op deze manier heeft opgeschreven. Wat zou hij bedoelen met een bepaalde samenklank en hoe bereikt hij de meest muzikaal expressieve mogelijkheden t.o.v. de tekst? U gaat beslist genieten van deze bijzonder mooie liederen.

Medewerking wordt verleend door Peter Rijs (dirigent en verteller), Lianne Pirovano (sopraan), Claudia Rijs (piano) en het liturgisch koor. Maandag 25 februari om 20.00 uur in de protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 te Limmen.