Vanavond om 20.00 uur vindt er een openbare raadsvergadering plaats op het gemeentehuis van Uitgeest, zo meldt de griffier via Twitter.

De agenda bestaat uit de volgende punten:

 • Opening
 • Vaststellen van de agenda
 • Spreekrecht burgers
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen conform art. 37 Reglement van orde
 • Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
 • Ambitiedocument Omgevingswet
 • Herziene gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken
 • Lokaal integraal veiligheidsplan Uitgeest inclusief uitslag veiligheidsmonitor
 • Eerste begrotingswijziging als gevolg van het Bestuurlijk Programma en het daarop gebaseerde collegewerkprogramma
 • Overzicht aangenomen moties
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Sluiting

Alle inwoners van Uitgeest zijn van harte welkom om de openbare raadsvergadering bij te wonen. U kunt hier lezen wat een raadsvergadering precies inhoudt.