Vanaf volgende week start Staatsbosbeheer met het weghalen van de begroeiing en enkele centimeters van de humuslaag in delen van de Schoorlse Duinen. Jonge heide krijgt zo de ruimte zich te ontwikkelen en een frisse start te maken. Bezoekers kunnen mogelijk enige hinder ondervinden omdat paden tijdelijk zijn afgesloten. De verwachting is dat de werkzaamheden circa vijf weken in beslag nemen.

De boswachter geeft op zaterdag 9 februari tijdens een fietstocht uitleg over de werkzaamheden. Hij vertrekt om 11.00 uur vanaf het Buitencentrum. Geef u op via natuurherstelschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl.

Chopperen

In vaktermen heten de werkzaamheden chopperen. Dit is een tussenvorm van maaien en plaggen. Dit gebeurt op plekken waar de heide eenzelfde leeftijd heeft. Door alleen de bovenste humuslaag te verwijderen blijven mineralen in de bodem zitten. Ook de wortels van de heide blijven onaangetast. Dit zijn ideale omstandigheden voor verjonging van de heide. Maar ook schapengras en mossen als rendiermos en rode heidelucifer kunnen zo weer terugkeren.

Verbeteren beheerpaden

De aarde en plantenresten die na de werkzaamheden overblijven, verwerken we op beheerpaden in het gebied. Deze paden zijn nu erg zanderig. Door er een stevige laag van zand en licht humusmateriaal op aan te brengen worden de beheerpaden flink verbeterd.

Natura 2000 beheerplan

Het chopperen van delen van de heide is één van de maatregelen uit het Natura 2000 beheerplan Schoorlse Duinen. De Schoorlse Duinen zijn vanwege de unieke natuurwaarden door Nederland aangemerkt als beschermd natuurgebied binnen het Europees natuur-netwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de unieke natuur te behouden en de verscheidenheid van planten, dieren en hun leefgebieden te herstellen.