Op 5 oktober 2015 is de eerste ‘Intentieverklaring dementievriendelijke gemeenten’ getekend door de wethouders van de regio Midden-Kennemerland.

Deze intentieverklaring is onlangs aangepast en gebaseerd op de speerpunten uit de recente Focusbrief “Langer thuis bij dementie in 10 punten” van Alzheimer Nederland. Voor de gemeente Uitgeest heeft wethouder Cees Beentjes deze intentieverklaring op 16 januari getekend.

Door de ondertekening wil Uitgeest extra aandacht geven aan deze groeiende problematiek: “Dementie is een sluipende sloper, een ziekte die er langzaam voor zorgt dat iemand die je dierbaar is langzaam van je vervreemd, agressief wordt, je niet meer herkend. Alzheimer en de mensen die ermee geconfronteerd worden verdienen de extra aandacht”, aldus Cees Beentjes. Op 10 januari is de publiekscampagne ‘Noord-Holland Noord dementievriendelijk’ gestart in Schagen, Uitgeest is een van de 13 deelnemende gemeenten.

Met de verklaring verplichten de gemeenten, Alzheimer Nederland afdeling Midden-Kennemerland en de dementieketen Midden-Kennemerland zich om gezamenlijk met dit thema aan de slag te gaan. In een dementievriendelijke gemeente:kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving.maakt de gemeente begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen.

Zo ontstaat een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of een museum bezoeken. De aandacht voor dementie past in het beleid van de ‘inclusieve samenleving’. De gemeente Uitgeest wil dat iedereen in onze gemeenschap mee kan doen en erbij hoort, ongeacht culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten of beperkingen.