HEILOO – De werkzaamheden aan de bestrating, riolering en het groen in de wijk Noordwest zijn zo goed als afgerond. In het voorjaar knappen wij de bermen waar nodig nog op en zaaien deze in met gras.

Een aantal straten in Noordwest krijgen een nieuw drainage- en gescheiden rioolsysteem. Dit gebeurt omdat er grondwateroverlast is. Het zijn de straten: Het Vierkant, De Driestal, Laan van Muys, De Opkamer, Bayershoffweg, Arklaan en Trompenburg. In een gescheiden rioolsysteem wordt vuil water naar de waterzuivering en regenwater naar sloten en vijvers afgevoerd.

De straten krijgen ook een nieuwe wegverharding en weginrichting. Zo wordt een deel van de Bayershoffweg eenrichtingsverkeer. Ook komen er extra parkeerplaatsen in de wijk. Deze komen in de Driestal, Laan van Muys en op het Vierkant ter hoogte van De Vijfhoek. Verder komt er extra ruimte om fietsen te stallen bij de basisschool. Daar komen ook parkeerplaatsen om de overzichtelijkheid en verkeersveiligheid bij het halen en brengen te verbeteren. De grootste wijziging is het instellen van eenrichtingsverkeer in de Bayershoffweg. Daar wordt nu half op de stoep geparkeerd. Daardoor kunnen voetgangers de stoep slecht gebruiken. Door eenrichtingsverkeer op de Bayershoffweg kan aan twee zijden worden geparkeerd en blijft de stoep voor de voetgangers. Inwoners hebben last van natte kruipruimtes, tuinen en bermen door de hoge grondwaterstand. De gemeente vervangt daarom het oude gemengde rioolstelsel. Er komt een nieuw, gecombineerd riool- en drainagesysteem dat de grondwaterstand reguleert. Huishoudelijk afvalwater en regenwater voeren we zo veel mogelijk apart af (afkoppelen). Het afvalwater gaat naar de zuivering. Het regenwater en overtollig grondwater voeren zij via een drainageriool af naar sloten en vijvers. Hiervoor gaan wij bij veel huizen de regenwaterafvoer afkoppelen.

Op woensdagmiddag 6 februari vindt de opening van het project plaats. De opening begint om 16.00 uur in De Vijfhoek aan Het Vierkant 22 in Heiloo. Wethouder Rob Opdam zal hier spreken.