In oktober van vorig jaar begon Stan Klaarmond, bewoner van de Floraronde, een BuurtAED-actie. Binnen een maand werd het benodigde bedrag (€1629,-) opgehaald, waarmee de straat een automatische externe defibrillator kon financieren. Afgelopen vrijdag, 11 januari, werd de BuurtAED opgehangen.

Een BuurtAED verdubbelt de kans dat iemand een hartstilstand overleeft, aangezien de meeste hartstilstanden plaatsvinden in een woonwijk. De AED is dag en nacht bereikbaar. Daarnaast is de AED aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem ‘HartslagNu‘. Mocht iemand in de buurt een hartstilstand krijgen, dan zal de AED bediend kunnen worden door een burgerhulpverlener die opgeroepen wordt. Een burgerhulpverlener is getraind om in een dergelijke situatie hulp te verlenen. Een aantal mensen die in de buurt van de AED wonen krijgen binnenkort een AED reanimatietraining door ambulanceverpleegkundigen, zodat zij in staat zijn de AED te bedienen.

“Ik vind het een heel goed initiatief. Ik ben geschrokken van hoe weinig AED’s er te vinden zijn in het dorp. De meeste AED’s hangen bij sportverenigingen, maar deze zijn niet altijd bereikbaar”, meent een bewoner van de Floraronde, die liever anoniem blijft. “Ik ben trots op de saamhorigheid in de straat, waardoor de AED op zo’n korte termijn gerealiseerd is”.

Idealiter moeten er 30.000 AED’s zijn in Nederland, die altijd beschikbaar zijn, meent de Hartstichting. Op dit moment zijn dat 15.000 AED’s, waarvan een derde niet altijd beschikbaar is. Deze hangen bijvoorbeeld achter gesloten deuren. De Hartstichting pleit ervoor dat heel Nederland een ‘hartveilige zone’, of ‘6-minutenzone’ wordt. Dit houdt in dat slachtoffers van een hartstilstand binnen zes minuten hulp kunnen krijgen door middel van een AED. In de buurt rondom de Floraronde is dit nu het geval.

Initiator Stan Klaarmond, zelf ambulanceverpleegkundige:

“Een AED verdubbelt de overlevingskans bij een patiënt met een hartstilstand. Door BuurtAED kunnen er AED’s komen voor relatief weinig geld. Daar moeten we als burgers aan meewerken.”

“BuurtAED is een actie van de Hartstichting en Philips. Normaal kost de AED €2600,-, maar door sponsoring van Philips kost deze €1600,-. Als iedereen in een straat meedoet, moet het lukken. Als professional zou ik graag op elke hoek van de straat een AED zien. Daarom verwijs ik iedereen naar www.buurtaed.nl.”