PWN voert al enige tijd onderhoudswerkzaamheden uit aan de parkeerplaatsen van het Noordhollands Duinreservaat. Van 4 februari tot begin april worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de parkeerplaats Noorderstraat.

De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij vorst kan er niet gewerkt worden.

De werkzaamheden bestaan uit het ophogen van het terrein, het aanbrengen van grasbetontegels en het opschonen van dichtgeslibte watergangen. Ook de inrichting van het parkeerterrein wordt aangepakt. Er komen parkeerplaatsen bij en de rijrichting verandert, waardoor er een veiliger verkeerssituatie ontstaat. Verder komen er speciale parkeerplaatsen voor auto’s met paardentrailers.

Tijdens deze werkzaamheden kunnen bezoekers van het Noordhollands Duinreservaat hun auto parkeren op parkeerplaats Diederik. Parkeerplaats Diederik is gelegen aan de Heereweg, ongeveer 500 meter in noordelijke richting voorbij parkeerplaats Noorderstraat.