Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Schoolwijs

Met dit prachtige bedrag gaat Schoolwijs dit jaar ouders, met een niet-Nederlandse achtergrond, in Noord-Kennemerland helpen bij zaken die in en rondom de basisschool spelen. Een getrainde vrijwilliger brengt 20 bezoeken van ongeveer 2 uur aan een gezin. Ouders en vrijwilligers gaan aan de slag met vragen als: Hoe werkt het op school? Wat is je rol als ouder op school? Hoe lees je het rapport van je kind? Wat is een 10-minutengesprek? Hoe krijg ik de juiste informatie? Wat staat er in de nieuwsbrief?

Tevens ondersteunt de vrijwilliger ouders om thuis een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun kind. Denk hierbij aan samen praten, spelletjes doen, (voor)lezen, knutselen, muziek maken enzovoorts. Maar ook hoe kinderen kunnen leren van de gewone dagelijkse bezigheden zoals boodschappen doen of een recept lezen. De ouder en vrijwilliger kijken hoe dit in te passen in de dagelijkse structuur.

Vraaggericht

De vraag van de ouders is het uitgangspunt voor de vrijwilliger. De vrijwilliger heeft zelf ervaring met schoolgaande kinderen en de rol als ouder hierbij. Elke vrijwilliger volgt een voorbereidende training. Een betaalde coƶrdinator traint en begeleidt de vrijwilligers, onderhoudt contacten met de gezinnen en samenwerkingspartners.

Door Schoolwijs voelen ouders zich meer thuis op school en meer betrokken bij de wereld van hun kinderen. Zij vinden meer aansluiting in de maatschappij omdat een school een plek is waar veel ouders elkaar ontmoeten. Hun sociale netwerk en zelfvertrouwen groeit. Daarnaast zijn ouders beter in staat om hun kinderen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Ze ervaren meer positieve momenten met de kinderen binnen het gezin.

Vrijwilligers

Voor meer informatie over het werk als vrijwilliger of aanmelden als gezin kan er contact worden opgenomen met het kantoor Humanitas Noord-Kennemerland. Telefoon: 072- 540 18 00, of via mail: kantoor.nkl@humanitas.nl.

In januari 2019 zal de eerste training plaatsvinden voor de vrijwilligers. De training bestaat uit 2 woensdagochtenden, namelijk: woensdag 30 januari en woensdag 6 februari 2019.