In het ‘depot’ van strandvondsten van het Strandvondstenmuseum is tussen oude netdrijvers en andere aanspoelsels een voorwerp aangetroffen, waarvan de herkomst tot nu toe niet te achterhalen is.

Het voorwerp bevond zich vermoedelijk al een poosje in de verzameling van een inmiddels overleden strandjutter, die zijn verzameling aan het museum heeft nagelaten, maar ook dat is niet helemaal zeker.

Het museum heeft verschillende deskundigen geraadpleegd over de mogelijke herkomst van de ‘aluminium druppel met vleugeltjes’. Volgens een museumbezoeker, die luchtvaartdeskundige is, heeft het ding in ieder geval een hydrodynamische vorm in plaats van een aerodynamische.

Na vervolgens foto’s van het mysterieuze object naar het NIOZ en de Koninklijke Marine opgestuurd te hebben, konden deze instanties ook geen helderheid over de functie en herkomst het object dat ze in huis hebben.

Mocht je het voorwerp herkennen dan hoort het museum dit graag via: info@strandvondstenmuseum.nl