HEILOO – Van 12 november tot en met 21 december sluit de gemeente het Malevoort af vanaf de afslag naar winkelcentrum ’t Hoekstuk tot aan iets voorbij de inrit Baetenburg vanwege werkzaamheden. Zowel auto- als fietsverkeer is niet mogelijk. Met borden geeft de gemeente de werkzaamheden en omleidingsroutes aan. Bestemmingsverkeer blijft wel mogelijk.

Bereikbaarheid
Wat betekent dit precies voor de bereikbaarheid van winkelcentrum ’t Hoekstuk en woningen:

  • Winkelcentrum ’t Hoekstuk blijft altijd bereikbaar vanaf de Zeeweg en de Pastoor van Muijenweg.
  • De inrit Spiegellaan wordt afgesloten. Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van De Harrelaers. Deze weg wordt verbonden met De Spiegellaan. Na de werkzaamheden wordt deze route weer afgesloten voor autoverkeer.
  • De Inrit Baetenburg blijft zo veel mogelijk bereikbaar. Op enig moment zal de toegang tot de wijk tijdens de werkzaamheden lopen via de doorsteek Baetenburg-Boekenstein. Dit wordt door middel van borden in de wijk aangegeven.

Vanaf 26 november tot en met 14 december wordt de afsluiting van Het Malevoort uitgebreid. Ook het deel vanaf de inrit van De Boswinde tot en met de inrit van De Bosrank is dan afgesloten voor motorvoertuigen. De toegang tot de wijk De Bosrank loopt dan via De Boswinde. Ook deze omleiding wordt aangegeven met borden.

Verkeerssituatie ’t Hoekstuk veiliger
De verkeersveiligheid bij ’t Hoekstuk moet beter. Dat staat in het nieuwe ‘verkeersbeleid Heiloo 2018-2030’ (PDF) dat door de raad dit jaar is vastgesteld. Het gaat vooral om de bocht bij het kruispunt Malevoort – Pastoor van Muijenweg en de laad- en losplaats bij het winkelcentrum. Omdat het asfalt op dit deel van het Malevoort aan onderhoud toe is, is dit een natuurlijk moment om de verkeerssituatie aan te passen. De nieuwe inrichting is uitgewerkt in overleg met ‘de werkgroep Het Malevoort’, die de belangen van bewoners langs de weg behartigt.

Wat gaat de gemeente doen?
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Het kruispunt Malevoort – Pastoor van Muijenweg krijgt rood asfalt met streetprint. Dit verhoogt de attentiewaarde van het kruispunt.
  • De bocht bij de kruising wordt ruimer. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede en leidt daarnaast tot een betere doorstroming van het verkeer.
  • De voet- en fietsoversteken worden ruimer en de middengeleider wordt breder voor een veilige (fiets)opstelplaats.
  • Verkeersplateau’s worden aangelegd bij de aanliggende zijwegen: Pastoor van Muijenweg, Baetenburg en Spiegellaan.
  • Er worden borden geplaatst waarop de adviessnelheid van 30 km per uur wordt aangegeven.
  • De laad- en losplaats voor ’t Hoekstuk wordt verbreed zodat er meer overzicht is op de nabijgelegen voetgangersoversteekplaats.
  • De verkeersdrempel op het Malevoort, tussen de Bosrank en de Boswinde, wordt beter berijdbaar en verkeersveiliger ingericht.

Nieuwe zuilvormige iepen
Tijdens de werkzaamheden worden acht iepen verwijderd. Dit is nodig om de weginrichting voor alle verkeersdeelnemers veiliger te maken en om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Na afloop plant de gemeente acht iepen van een andere soort terug. Omdat de bomen in een smallere berm terugkomen is een zuilvormige iep meer geschikt. Deze heeft minder ondergrondse ruimte nodig. Gekeken is of de oorspronkelijke bomen verplaatst konden worden. Hier is niet voor gekozen omdat de ruimte onder de grond te beperkt is en vanwege het risico op iepziekte bij verplanten.

Meer informatie of vragen?
Op de website van de gemeente vindt u het nieuwe ontwerp en de omleidingsroutes: www.heiloo.nl/wegwerkzaamheden Vragen over de werkzaamheden kunt u stellen aan: * werkvoorbereider Wouter Ettema, telefoon 088-9097850 of e-mail: wouterettema@debuch.nl * Wegbeheerder Rene Scheffer, telefoon 088-9097651 of e-mail reneschefffer@debuch.nl