UITGEEST – Bij een hartstilstand is een bereikbare AED (Automatische Externe Defibrillator) van levensbelang. In woonwijken komen de meeste hartstilstanden voor, zo meldt de Hartstichting. In woonwijken hangen echter vaak geen AED’s. De Hartstichting is daarom in samenwerking met Philips begonnen met ‘BuurtAED’.