Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland zal zoals elk jaar weer een telpost bemensen op de fietsenstalling aan het einde van de Grote Veldweg (strandopgang Bad Noord Castricum) in het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD). U bent van harte welkom om op 6 oktober het tellen en registreren van trekvogels van dichtbij mee te maken. Onder deskundige leiding van de trektellers op de telpost wordt tekst en uitleg gegeven over de vogeltrek en welke vogels er op dat moment overvliegen. Voor het NHD is een toegangskaart verplicht.