EGMOND-BINNEN – In de vergadering van 4 oktober hebben CDA, GB en KIES Lokaal een motie ingediend met de opdracht aan het college om het parkeerbeleid te actualiseren. April vorig jaar heeft KIES Lokaal het college een vergelijkbare opdracht gegeven in het kader van het toen nog vast te stellen duurzaamheids beleid.