De vernieuwde Kleibroek is klaar en ook de rotonde is al weer druk in gebruik. Reden om daar even feestelijk bij stil te staan door bewoners, scholieren, aannemer en gemeente. Dit zal gebeuren op donderdag 18 oktober, vanaf 13.30 uur nabij De Sokkerwei, in de groenstrook tussen Kleibroek en Iepenlaan.