De VVD Noord-Holland meldt op Twitter dat wethouder Paul Slettenhaar op maandag 8 oktober, bij zijn afscheid als Provinciaal Statenlid, een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Commissaris der Koning Johan Remkes mocht hem de versierselen opspelden, die bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau horen. Hij kreeg de onderscheiding wegens meer dan twaalf jaar trouwe dienst als volksvertegenwoordiger.