REGIO – Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland neemt zaterdag 6 oktober deel aan de internationale vogeltrekdag op telpost Grote Veldweg in het Noord-Hollands Duinreservaat. Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland zal zoals elk jaar weer een telpost bemensen op de fietsenstalling aan het einde van de Grote Veldweg (strandopgang Bad Noord Castricum) in het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD). U bent van harte welkom om op 6 oktober het tellen en registreren van trekvogels van dichtbij mee te maken. Onde…