Iedereen moet kunnen meedoen en tot zijn recht kunnen komen in de samenleving. Ongeacht culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten of beperkingen. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij: ‘Iedereen doet mee’. Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen. Voor niet iedereen is dit een haalbaar streven. Om een actieplan te maken voor een ‘inclusieve samenleving’ in onze gemeente worden er ‘Iedereen-doet-mee-tafels’ georganiseerd.