Een zware aardbeving heeft het eiland Lombok in begin augustus getroffen. Het lijkt al weer lang gelden, maar de nood is nog erg hoog onder de bevolking van Lombok. Aan de meest eenvoudige zaken is een nog steeds een groot te kort. Daarom hebben in Nederland wonende Lombokkers besloten een inzamelingsactie te houden om op een directe manier, zonder grote organisaties, op het eiland hulp te gaan verlenen.