BERGEN – De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de participatiewet, de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning. De raad bestaat uit een groep sociaal betrokken en actieve vrijwilligers, afkomstig uit alle kernen van de gemeente Bergen. Zij wil een brug zijn tussen de inwoners en de gemeente. Dat is de aanleiding om u, als inwoner, vanaf nu regelmatig te informeren ov…