Waar vroeger hulp vragen of aanbieden aan buurtgenoten heel vanzelfsprekend was. Tegenwoordig kennen mensen de buren soms niet eens, of weten niet wat er speelt achter de voordeur.