HEILOO – Gerda Gerritsen-Doorenspleet heeft donderdag 27 september een koninklijke onderscheiding ontvangen, uitgereikt door burgemeester Hans Romeyn. Gerda ontving de onderscheiding vanwege haar grote inzet voor Heiloo.

Welstandscommissie
In de periode 2000-2010 heeft Gerda deel uitgemaakt van de plaatselijke Welstandscommissie. Zij leverde een bijdrage aan (de bewaking) van de ruimtelijke kwaliteit van ons dorp. Geregeld was Gerda de intermediair tussen de architecten van de commissie en wethouder Opdam, portefeuillehouder Ruimtelijke ordening.

Verkeerscommissie
Vanaf 2000 is zij burgerlid van de Verkeerscommissie. De Verkeerscommissie adviseert het college (on)gevraagd over verkeerskwesties. Gerda maakt zich daarbij hard voor de belangen van onze inwoners. Haar betrokkenheid is groot voor het verkeersveilig maken en houden van ons dorp.

Voorzitter Adviescommissie Wonen Heiloo
Op dit moment is Gerda voorzitter binnen de Adviescommissie Wonen Heiloo voor de toekomstige bewoners van nieuwbouwwoningen. Al vijfentwintig jaar vervult zij haar rol zeer zorgvuldig. Het gaat dan vooral om het aandragen van suggesties bij ontwikkelaars, architecten en bouwbedrijven, om het wonen voor de nieuwe bewoners (nog) praktischer te maken dan van tevoren was bedacht. Dit jaar viert de adviescommissie zijn 50-jarig lustrum.

Wethouder Opdam: “Opvallend aan Gerda is haar plezierige manier van werken en grote inzet voor ons dorp. Gemeente Heiloo is haar daar erg dankbaar voor”.