De grootste organisaties in Noord-Holland die zorgen voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben geweigerd om een nieuw contract af te sluiten met 25 gemeenten in onze provincie, omdat ze vinden dat de gemeenten voor ‘een dubbeltje op de eerste rang willen zitten’. Dit betekent dat voor het komend jaar de zwaarste vorm van jeugdzorg in die gemeenten nog niet is geregeld, zo bevestigen de instanties aan NH Nieuws.