HEILOO – Het college van de gemeente Heiloo kiest in het concept saneringsplan voor mini-schermen langs de spoorlijn. Zij geeft daarbij gehoor aan de oproep van aanwonenden en de raad om er alles aan te doen om deze keuzeoptie mogelijk te maken.

Het wachten is op onderzoeksresultaten van een pilot met mini-schermen in Hilversum dat ProRail eind december verwacht. Ook lopen er verschillende onderzoeken om te kijken of mini-schermen überhaupt langs het spoor kunnen worden gerealiseerd. De mini-schermen zijn lager en staan dichter op het spoor. De impact op de omgeving is daardoor een stuk kleiner.

Schanskorf- of mini-schermen
Bewoners hebben in 2017 gekozen voor de schanskorf-schermen. Deze variant kreeg met meer dan 50% de voorkeur boven schermen van beton, aluminium en kokosvezel. De optie mini-schermen behoorde toen nog niet tot de keuzemogelijkheden in de enquête.

Wethouder Rob Opdam:

“Wij hebben ons maximaal ingezet om de optie mini-schermen op tafel te krijgen. Gevolg is wel dat wij de gebruikelijke vorm van participatie hebben moeten omgooien. Het is nu nog wachten op groen licht van ProRail.”.

Proces en planning
Van 27 september tot en met 8 november ligt het concept saneringsplan ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

In de Uitkijkpost van 3 oktober leest u meer.