REGIO – De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de kavelbesluiten V en VI voor windparken op de Noordzee in het gebied Hollandse kust (noord) beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele punten aan te passen.