REGIO – Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft op 13 september besloten de alarmsituatie in de crisisbeheersing af te schalen naar de normale beheersituatie. Dit komt doordat de droogte afgelopen tijd is afgenomen, meldt het HHNK.