REGIO – De week van de Eenzaamheid start op donderdag 27 september. Landelijk zal er op allerlei manieren aandacht aan het thema geschonken worden middels lezingen, activiteiten en publicaties. Ook Welzijn Bergen speelt in op de campagne en zal op 27 september starten met Steunpunt Eenzaamheid. Het Steunpunt wil meer bekendheid geven aan het onderwerp en zichtbaar zijn voor iedereen die behoefte heeft aan advies over dit onderwerp of een gesprek over eenzaamheid aan te knopen.