BERGEN – Stichting Welzijn Bergen is op zoek naar vrijwilligers voor het project Opplussen van woningen. De gemeente Bergen stelt geld ter beschikking aan huiseigenaren vanaf 55 jaar die kleine aanpassingen willen doen aan hun huis. Het gaat om aanpassingen als een handgreep in het toilet of anti-sliptegels in de douche die het huis veiliger moeten maken voor de ouder wordende inwoner.