Deze week stond er een leuk verslag in De Uitgeester van het zomerkamp van scouting Uitgeest. Als uw kinderen enthousiast geworden zijn dan nodigt de scouting ze van harte uit om een keer mee te draaien bij een van de groepen: