HEILOO – De gemeente Heiloo heeft op advies van het team Plannen & Projecten besloten hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen voor een aantal woningen.