Castricum is een groene gemeente en dat wil de gemeente graag zo houden. Veel en gevarieerd groen draagt bij aan een prettige, gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Daarom is er een Lijst bijzondere bomen. Op die lijst staan bomen die ze graag willen behouden omdat ze van bijzondere waarde zijn. Vanwege hun leeftijd, uiterlijk of soort bijvoorbeeld. Het gaat om bomen op zowel openbaar als particulier terrein. De bomen op deze lijst zijn beschermd. Ze kunnen niet zomaar gekapt worden; er is een kapvergunning voor nodig.