BERGEN – Woningeigenaren in Bergen kunnen alsnog subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen, zoals het toepassen van na-isolatie en HR glas. Het college heeft besloten om € 35.000,- extra beschikbaar te stellen voor 2018. Het bestaande budget van € 35.000,- bleek onlangs al helemaal uitgegeven.