BERGEN – Burgemeester Hafkamp overhandigt 7 september op verzoek van het bestuur van de Stichting Behoud Bouwkunst Bergen (SBBB) de SBBB Prijs 2018 aan de bewoners van Dorpsstraat 39.