Het aanhoudende warme en droge weer is heerlijk voor veel mensen, maar leidt ook tot problemen met de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het water warmt op en vanwege de droogte kan het water niet makkelijk worden ververst. In een aantal gevallen kan dat gevaarlijk worden vanwege blauwalgen en botulisme. Mensen kunnen ziek worden van blauwalg, voor dieren kan het dodelijk zijn. Het komt zowel in zoet als in zout water voor en er is geen antigif tegen een eventuele vergiftiging, wel kunnen de symptomen behandeld worden, aldus Dierenkliniek Castricum op Facebook.