KIES Lokaal wil de woonlasten waaronder OZB, parkeerheffing, parkeervergunning, en de toeristenbelasting in 2019 niet met de inflatie van 2% verhogen. 10 juli jl. is in de gemeenteraad de kadernota besproken. Daarin staat dat het college voornemens is de OZB, parkeertarieven/vergunningen, en de toeristenbelasting met genoemde 2% te laten stijgen. Het is KIES Lokaal D66, CDA en PvdA de afgelopen 4 jaren gelukt om de woonlasten nagenoeg gelijk te houden en sommige lasten zelfs iets te laten dal…