SCHOORL – Sinds twee weken staat op de website www.denkmeeoverschoorl.nl het nieuwe ontwerp voor zowel de Paardenmarkt als het Roode Leeuwplein in het centrum van Schoorl. Het plan is dat ook de Heereweg tussen de Laanweg en Sportlaan opnieuw wordt ingericht. “Daar gaan we ons nu op concentreren”, zegt wethouder Michiel van den Busken. “Aangezien de Heereweg door het winkelgebied loopt, moeten we er goed met elkaar over nadenken hoe we deze weg gaan inrichten.”