De aanleg van een duinrel, een trap naar de nieuwe uitkijktoren en een zandverplaatsing bij het klimduin, dat zijn de belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden aan de Papenberg en omgeving. PWN en de gemeente voeren gezamenlijk de werkzaamheden uit. De aanleg van de trap vraagt om natuurcompensatie: dat gebeurt door het zandpad op te heffen tussen de top van het klimduin en de uitkijktoren. Dinsdag 10 juli is er een inloopbijeenkomst over dit onderwerp, vanaf 18.30 uur in het gemeentehuis om de voorgenomen plannen met de bezoekers te bespreken.