BERGEN – Het nieuwe activiteitenboekje van Stichting Welzijn Bergen ligt klaar bij de balies van de wijksteunpunten. In een iets ander jasje dit keer. Het betreft alleen de activiteiten voor het najaar 2018. Het activiteitenboekje voor het voorjaar 2019 verschijnt eind november.