In deze rubriek plaatsen wij ingezonden brieven. De inzendingen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijver (-ster). De redactie houdt zich het recht voor de bijdragen in te korten of aan te passen.

DEMOCRATIE
Bij mijn weten zijn er nog geen definitieve maatregelen genomen met betrekking tot het verkeersplan in Egmond aan den Hoef (afsluiting Weg naar de Oude Veert, tweerichtingsverkeer eind Slotweg).
Soms neemt de gemeenteraad onwelgevallige beslissingen en daar heb je je dan maar bij neer te leggen: een democratisch genomen besluit. Als het plan anders uitpakt dan je zou willen, accepteer dat dan ook. Je krijgt niet alle hoofden in een zak enz. De paal van Hietbrink staat er, het aanzicht van het dorp verpestend.
Het verkeersplan.
Er was een informatiebijeenkomst en daar kwamen belanghebbenden. Bij de Wijkraad regende het klachten. De bijeenkomst was matig bezocht, want de uitnodiging was niet duidelijk gepubliceerd. Vervolgens gaat die Wijkraad ervoor zorgen dat er een nieuwe bijeenkomst komt waarop iedereen zich kan laten horen.
Ook die bijeenkomst was ik een van de weinige bezoekers. Minder mensen dan de keer ervoor, veel dezelfde gezichten en een paar nieuwkomers. De gemeente belegt een hoorzitting in het gemeentehuis en iedereen die erheen wil, wordt uitgenodigd.
Ik meld dat het niet zo zinvol is om je daar nog te laten horen. Bewoners van de Slotweg hebben andere belangen dan die van de Julianaweg. Die Wijkraad kan niet met één mond spreken en bij de allereerste bijeenkomst hadden we onze zienswijzen al op papier gezet. Wie niet naar het gemeentehuis wilde, diende zijn of haar e-mailadres achter te laten. Ik ging eerder weg, liet geen adres achter.
Toevallig spreek ik 28 juni de voorzitter van de Wijkraad. De bijeenkomst vond plaats op 26 juni. De Wijkraad heeft alles gedaan om ervoor te zorgen dat de bewoners gehoord werden. Wie zich niet laat horen, verliest elk recht van spreken. E-mailadressen????
Er tekende zich op die avond van 26 juni een grote meerderheid af voor afsluiting van het bedrijventerrein en geen tweerichtingsverkeer aan het eind van de Slotweg, dus….
Dus?
Het volk heeft gesproken en die gemeenteraad zal het toch niet in zijn hoofd halen om niet naar de meerderheid te luisteren?
Als we deze redenering volgen, mogen we binnenkort de regering Rutte prijzen om haar democratische gezindheid. Het discriminatieverbod verdwijnt uit de grondwet. Tien van de vijftien bezoekers van het Hoever Dorpshuis vonden zo’n regel maar onzin. Een twee derde meerderheid, dat is toch duidelijk, mijnheer!
Hopelijk wordt er in de gemeenteraad toch nog op basis van argumenten een besluit genomen en wordt er niet geoordeeld dat het ondemocratisch zou zijn als deze ‘volksraadpleging’ niet de doorslag zou geven.

J.H.M. Ranzijn
Egmond aan den Hoef