BERGEN – De gemeente vervangt nog dit jaar zo’n zestig populieren verspreid door de gemeente. Uit een inventarisatie van de populieren blijkt namelijk dat deze bomen gevoelig zijn voor takbreuk. Ze worden vervangen door bomen die hiervoor niet gevoelig zijn. In de jaren zestig en zeventig zijn veel populieren aangeplant. Dit zijn bomen die snel groeien en al snel beeldbepalend zijn. Helaas komt er bij dit soort bomen op latere leeftijd veel takbreuk voor.