BERGEN – Zonder enige ervaring begon Harry Burgering (66) tweeënveertig jaar geleden als aardrijkskundedocent op de Berger Scholengemeenschap. Donderdag 28 juni jl. nam hij in een volle aula afscheid van zijn school, de leerlingen, collega’s en oud-collega’s.