BERGEN – Na de oproep ‘heeft u interessante foto’s, films of ander historisch materiaal?’ kreeg de HVB van alle kanten veel materiaal toegezonden.