SCHOORL – De politie wordt steeds zichtbaarder in de wijken. De wijkagent heeft een centrale rol gekregen. De wijkagent en politiecollega’s komen niet alleen als er iets aan de hand is; ze proberen regelmatig hun gezicht te laten zien. Zo kunnen ze zich een beeld vormen van wat er speelt in de wijken en wat de inwoners bezighoudt op het gebied van veiligheid. De gemeente en politie komen op drie bijeenkomsten buurten bij de inwoners. De tweede avond is op maandag 2 juli in De Blinkerd i…